© Copyright Uitvaartvereniging Zuidlaren 2017
Uitvaartvereniging Zuidlaren
Home Lidmaatschap Aula De Walakker Uitvaartverzorging Contact Lid worden Folder
Begin 1912 kwamen enige Zuidlaarders op het idee om in de gemeente Zuidlaren een begrafenisvereniging op te richten. Zij stoorden zich aan de toestanden die destijds bij een begrafenis voorkwamen. Daarin wilden zij verbetering aanbrengen. Het eerste bestuur werd gevormd door: F.M. Alberda, (burgemeester) voorzitter W. Karsten (landbouwer) secretaris M. Beens, (notarisklerk) penningmeester F. Driesens, (smid) bestuurslid J.K. Hertz, (boekhandelaar) bestuurslid
Het doel van de vereniging is:  om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Opgericht in 1912
Welkom
Welkom op de website van Uitvaartvereniging Zuidlaren
Home