© Copyright Uitvaartvereniging Zuidlaren 2019
Het werk van de uitvaartvereniging vindt zijn oorsprong in het Naoberschap. Naoberschap is een zeer oude traditie en kan het best worden vertaald als "burenhulp" of "bijstand". Een uitgebreid pakket van ongeschreven regels gaf vrij precies aan voor wie in welke situatie welke hulp aan wie moest verlenen. Op momenten dat hulp nodig was, bijvoorbeeld bij een geboorte of overlijden, kon er dus altijd op de buren worden gerekend, waardoor de traditie de functie had van wat nu een natura-verzekering wordt genoemd. Sinds kort is "het naoberschap in de lokale uitvaart" geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoed in Nederland.
Uitvaartvereniging Zuidlaren
Home Lidmaatschap Aula De Walakker Uitvaartverzorging Contact Lid worden Folder
Begin 1912 nam een groepje Zuidlaarders het initiatief om in de gemeente Zuidlaren een begrafenisvereniging op te richten. Zij stoorden zich aan de toestanden die destijds bij een begrafenis voorkwamen. Daarin wilden zij verbetering aanbrengen. Het werkgebied van de vereniging werd in 1989 uitgebreid door de fusie met de uitvaartvereniging De Laatste Eer te Noordlaren en in 1996 door een samengaan met de zuster- vereniging Annerveen. Sinds 1992 beschikt de vereniging over de fraai gelegen en goed geoutilleerde aula De Walakker aan de Annerweg te Zuidlaren.
Het doel van de vereniging is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Opgericht in 1912
Welkom
Welkom op de website van Uitvaartvereniging Zuidlaren
Home